Inici

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Mohammed Bessaad, contra l'aute del 22 de setembre del 2023, dictat pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a la llibertat, reconegut a l'article 9.1 de la Constitució, així com dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Joan Cejudo Peña, contra l'aute del 31 de juliol del 2023, dictat pel Tribunal de Corts, i contra els autes del 22 de juny del 2023 i del 31 de març del mateix any, dictats per la Secció d'Instrucció Especialitzada 1 de la Batllia, per una presumpta vulneració dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a la presumpció d'innocència, a la intimitat i al secret de les comunicacions, reconeguts als articles 10, 14 i 15 de la Constitució.

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Comú d'Encamp, contra la sentència del 24 de març del 2023, així com contra els autes del 21 de juny i del 25 de juliol del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a un procés degut, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com del principi de legalitat, establert a l'article 3.2 del mateix text.

Recurs d'empara interposat per la representació processal de les Sres. Anna Isabel i Francesca Font Fornàs, contra la sentència del 17 de juliol del 2023, així com contra la providència del 8 de març del mateix any, i, l'aute de l'11 de juliol també del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels principis de legalitat, de seguretat jurídica i de publicitat, així com per una vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut, a la defensa, a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a un tribunal imparcial i a un judici de durada raonable, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Recurs d'empara interposat per la representació processal de les Sres. Anna Isabel i Francesca Font Fornàs, contra la sentència del 17 de juliol del 2023, així com contra la providència del 14 de juliol del 2022, i, l'aute del 21 de novembre del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels principis de legalitat, de seguretat jurídica i de publicitat, així com per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut, a la defensa, a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a un tribunal imparcial i a un judici de durada raonable, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.